Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 490 0 0 0 0 0 0 0 490
2 02 Jan 2020 490 0 0 0 0 0 0 0 490
3 03 Jan 2020 490 0 0 0 1 0 1 1 489
4 04 Jan 2020 489 0 0 0 0 0 0 0 489
5 05 Jan 2020 489 0 0 0 0 0 0 0 489
6 06 Jan 2020 489 0 0 0 0 0 0 0 489
7 07 Jan 2020 489 0 0 0 2 0 2 2 487
8 08 Jan 2020 487 0 0 0 4 0 4 4 483
9 09 Jan 2020 483 0 0 0 0 0 0 0 483
10 10 Jan 2020 483 0 0 0 1 0 1 1 482
11 11 Jan 2020 482 0 0 0 0 0 0 0 482
12 12 Jan 2020 482 0 0 0 0 0 0 0 482
13 13 Jan 2020 482 0 0 0 0 0 0 0 482
14 14 Jan 2020 482 0 0 0 0 0 0 0 482
15 15 Jan 2020 482 5 0 5 0 0 0 0 487
16 16 Jan 2020 487 0 0 0 2 0 2 2 485
17 17 Jan 2020 48 0 0 0 6 0 6 6 479
18 18 Jan 2020 479 0 0 0 0 0 0 0 479
19 19 Jan 2020 479 0 0 0 0 0 0 0 479
20 20 Jan 2020 479 0 0 0 1 0 1 1 478
21 21 Jan 2020 478 0 0 0 1 0 1 1 477
22 22 Jan 2020 477 0 0 0 1 0 1 1 476
23 23 Jan 2020 476 0 0 0 0 0 0 0 476
24 24 Jan 2020 476 0 0 0 0 0 0 0 476
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 24 Rows