Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 305 0 13 13 4 0 4 17 314
2 02 Jan 2020 314 0 0 0 0 0 0 0 314
3 03 Jan 2020 314 0 0 0 3 0 3 3 311
4 04 Jan 2020 311 0 1 1 1 0 1 2 311
5 05 Jan 2020 311 0 0 0 0 0 0 0 311
6 06 Jan 2020 311 0 0 0 2 0 2 2 309
7 07 Jan 2020 309 0 1 1 0 0 0 1 310
8 08 Jan 2020 310 0 3 3 0 0 0 3 313
9 09 Jan 2020 313 0 2 2 0 0 0 1 315
10 10 Jan 2020 115 0 1 1 1 0 1 2 315
11 11 Jan 2020 315 0 0 0 0 2 2 2 313
12 12 Jan 2020 313 0 0 0 0 0 0 0 313
13 13 Jan 2020 313 0 0 0 1 0 1 1 312
14 14 Jan 2020 312 0 0 0 0 0 0 0 312
15 15 Jan 2020 312 0 0 0 0 0 0 0 312
16 16 Jan 2020 312 0 0 0 0 0 0 0 312
17 17 Jan 2020 312 0 3 3 0 0 0 3 315
18 18 Jan 2020 315 0 2 2 2 0 2 4 315
19 19 Jan 2020 315 0 0 0 0 0 0 0 315
20 20 Jan 2020 315 0 0 0 1 0 1 1 314
21 21 Jan 2020 314 0 1 1 1 0 1 2 314
22 22 Jan 2020 314 0 0 0 0 0 0 0 314
23 23 Jan 2020 314 0 0 0 2 0 2 2 312
24 24 Jan 2020 312 0 1 1 0 0 0 1 313
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 24 Rows