Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Oct 2020 360 0 2 2 0 0 0 2 362
2 02 Oct 2020 362 0 2 2 1 1 2 4 362
3 03 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
4 04 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
5 05 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
6 06 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
7 07 Oct 2020 362 0 0 0 3 0 3 3 359
8 08 Oct 2020 359 0 1 1 0 0 0 1 360
9 09 Oct 2020 360 0 0 0 0 0 0 0 360
10 10 Oct 2020 360 0 1 1 2 0 2 3 359
11 11 Oct 2020 359 0 6 6 0 0 0 6 365
12 12 Oct 2020 365 0 0 0 0 0 0 0 365
13 13 Oct 2020 365 0 0 0 0 0 0 0 365
14 14 Oct 2020 365 0 0 0 1 0 1 1 364
15 15 Oct 2020 364 0 0 0 0 0 0 0 364
16 16 Oct 2020 364 0 4 4 1 0 1 5 367
17 17 Oct 2020 367 0 0 0 0 0 0 0 367
18 18 Oct 2020 367 0 3 3 0 0 0 3 370
19 19 Oct 2020 370 0 0 0 0 0 0 0 370
20 20 Oct 2020 370 0 1 1 1 0 1 2 370
21 21 Oct 2020 370 0 3 3 8 0 8 11 365
22 22 Oct 2020 365 0 5 5 0 0 0 5 370
23 23 Oct 2020 370 0 0 0 1 0 1 1 369
24 24 Oct 2020 369 0 3 3 0 0 0 3 372
25 25 Oct 2020 372 0 0 0 0 0 0 0 372
26 26 Oct 2020  
27 27 Oct 2020  
28 28 Oct 2020  
29 29 Oct 2020  
30 30 Oct 2020  
31 31 Oct 2020  
Total : 25 Rows