Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Oct 2020 360 0 2 2 0 0 0 2 362
2 02 Oct 2020 362 0 2 2 1 1 2 4 362
3 03 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
4 04 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
5 05 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
6 06 Oct 2020 362 0 0 0 0 0 0 0 362
7 07 Oct 2020 362 0 0 0 3 0 3 3 359
8 08 Oct 2020 359 0 1 1 0 0 0 1 360
9 09 Oct 2020 360 0 0 0 0 0 0 0 360
10 10 Oct 2020 360 0 1 1 2 0 2 3 359
11 11 Oct 2020 359 0 6 6 0 0 0 6 365
12 12 Oct 2020 365 0 0 0 0 0 0 0 365
13 13 Oct 2020 365 0 0 0 0 0 0 0 365
14 14 Oct 2020 365 0 0 0 1 0 1 1 364
15 15 Oct 2020 364 0 0 0 0 0 0 0 364
16 16 Oct 2020 364 0 4 4 1 0 1 5 367
17 17 Oct 2020 367 0 0 0 0 0 0 0 367
18 18 Oct 2020 367 0 3 3 0 0 0 3 370
19 19 Oct 2020  
20 20 Oct 2020  
21 21 Oct 2020  
22 22 Oct 2020  
23 23 Oct 2020  
24 24 Oct 2020  
25 25 Oct 2020  
26 26 Oct 2020  
27 27 Oct 2020  
28 28 Oct 2020  
29 29 Oct 2020  
30 30 Oct 2020  
31 31 Oct 2020  
Total : 18 Rows