Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 693 0 0 0 5 0 5 5 688
2 02 Jan 2020 688 0 0 0 0 0 0 0 688
3 03 Jan 2020 688 0 0 0 1 0 1 1 687
4 04 Jan 2020 687 0 0 0 3 0 3 3 684
5 05 Jan 2020 684 0 0 0 1 0 1 1 683
6 06 Jan 2020  
7 07 Jan 2020 683 0 0 0 1 0 1 1 682
8 08 Jan 2020 682 0 0 0 3 0 3 3 679
9 09 Jan 2020 679 0 0 0 1 0 1 1 678
10 10 Jan 2020 678 0 0 0 0 0 0 0 678
11 11 Jan 2020 678 0 0 0 0 0 0 0 678
12 12 Jan 2020 678 0 0 0 0 0 0 6 678
13 13 Jan 2020 678 0 3 3 0 0 0 3 681
14 14 Jan 2020 681 0 2 2 4 0 4 2 679
15 15 Jan 2020 679 0 4 4 0 0 0 4 683
16 16 Jan 2020 683 0 11 11 0 0 0 11 694
17 17 Jan 2020 694 0 0 0 5 0 5 5 689
18 18 Jan 2020 689 0 0 0 1 0 1 1 688
19 19 Jan 2020 688 0 0 0 2 0 2 2 686
20 20 Jan 2020 686 0 0 0 1 0 1 1 685
21 21 Jan 2020 685 0 5 5 0 0 0 5 690
22 22 Jan 2020 690 0 9 9 0 0 0 9 699
23 23 Jan 2020 699 10 0 0 3 0 3 7 706
24 24 Jan 2020 706 0 1 1 3 0 3 2 704
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 23 Rows