Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 1047 0 0 0 0 0 0 0 1047
2 02 Jan 2020 1047 0 0 0 0 0 0 0 1047
3 03 Jan 2020 1047 12 1 13 9 0 9 21 1051
4 04 Jan 2020 1051 0 0 0 2 0 2 2 1049
5 05 Jan 2020 1049 0 0 0 4 0 4 4 1045
6 06 Jan 2020 1045 0 0 0 0 0 0 0 1045
7 07 Jan 2020 1045 0 4 4 2 0 2 6 1047
8 08 Jan 2020 1047 0 0 0 4 0 4 4 1043
9 09 Jan 2020 1043 0 1 1 1 0 1 2 1043
10 10 Jan 2020 1043 0 7 7 6 0 6 13 1044
11 11 Jan 2020 1044 0 5 5 0 2 2 7 1047
12 12 Jan 2020 1047 0 0 0 0 0 0 0 1047
13 13 Jan 2020 1047 0 0 0 4 0 4 4 1043
14 14 Jan 2020 1043 1 4 5 1 0 1 6 1047
15 15 Jan 2020 1047 0 6 6 1 0 1 7 1052
16 16 Jan 2020 1052 0 0 0 2 0 2 2 1050
17 17 Jan 2020 1052 0 4 4 3 0 3 7 1051
18 18 Jan 2020 1051 0 5 5 2 0 2 7 1054
19 19 Jan 2020 1054 1 0 1 3 0 3 4 1052
20 20 Jan 2020 1052 0 0 0 1 0 1 1 1051
21 21 Jan 2020 1051 0 7 7 5 0 5 12 1053
22 22 Jan 2020 1053 0 4 4 0 0 0 4 1057
23 23 Jan 2020 1057 0 1 1 0 1 1 2 1057
24 24 Jan 2020 1057 0 2 2 3 0 3 5 1056
25 25 Jan 2020 1056 0 1 1 0 1 1 2 1056
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 25 Rows