Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 143 0 0 0 3 0 3 3 140
2 02 Jan 2020 140 0 0 0 1 0 1 1 139
3 03 Jan 2020 139 0 0 0 1 0 1 1 138
4 04 Jan 2020 138 0 0 0 0 0 0 0 138
5 05 Jan 2020 138 0 0 0 1 0 1 1 137
6 06 Jan 2020 137 0 0 0 0 0 0 0 137
7 07 Jan 2020 137 0 0 0 1 0 1 1 136
8 08 Jan 2020 136 0 0 0 0 0 0 0 136
9 09 Jan 2020 136 0 0 0 0 0 0 0 136
10 10 Jan 2020 136 0 0 0 1 0 1 1 135
11 11 Jan 2020 135 1 0 1 1 0 1 0 135
12 12 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
13 13 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
14 14 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
15 15 Jan 2020 135 0 0 0 1 0 1 1 134
16 16 Jan 2020 134 0 0 0 1 0 1 1 133
17 17 Jan 2020 133 0 3 3 1 0 1 2 135
18 18 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
19 19 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
20 20 Jan 2020 135 0 0 0 0 0 0 0 135
21 21 Jan 2020 135 0 1 1 0 0 0 1 136
22 22 Jan 2020 136 0 1 1 1 0 1 0 136
23 23 Jan 2020 136 1 0 1 1 0 1 0 136
24 24 Jan 2020 136 1 0 1 0 1 1 0 136
25 25 Jan 2020 136 0 0 0 0 0 0 0 136
26 26 Jan 2020 136 0 0 0 0 0 0 0 136
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 26 Rows