Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 786 2 0 2 2 0 2 4 786
2 02 Jan 2020 786 0 1 1 1 0 1 2 786
3 03 Jan 2020 786 12 0 12 0 12 12 24 786
4 04 Jan 2020 786 0 0 0 3 0 3 3 783
5 05 Jan 2020 783 0 0 0 0 0 0 0 783
6 06 Jan 2020 783 1 2 3 2 1 3 6 783
7 07 Jan 2020 783 9 4 13 0 9 9 21 787
8 08 Jan 2020 787 0 1 1 4 1 5 6 783
9 09 Jan 2020 783 5 4 9 5 5 10 19 783
10 10 Jan 2020 783 0 0 0 2 0 2 2 781
11 11 Jan 2020 781 0 0 0 5 0 0 5 776
12 12 Jan 2020 776 0 0 0 0 0 0 0 776
13 13 Jan 2020 776 7 5 12 4 7 11 23 777
14 14 Jan 2020 777 0 6 6 1 2 3 9 780
15 15 Jan 2020 780 5 8 13 4 5 9 22 784
16 16 Jan 2020 784 6 4 11 12 5 17 28 778
17 17 Jan 2020 778 5 0 5 4 4 8 13 775
18 18 Jan 2020  
19 19 Jan 2020  
20 20 Jan 2020  
21 21 Jan 2020  
22 22 Jan 2020  
23 23 Jan 2020  
24 24 Jan 2020  
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 17 Rows