Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 1079 0 0 0 1 0 1 1 1078
2 02 Jan 2020 1078 1 0 1 0 1 1 2 1078
3 03 Jan 2020 1078 0 0 0 1 0 1 1 1077
4 04 Jan 2020 1077 0 0 0 2 0 2 2 1075
5 05 Jan 2020 1075 0 0 0 3 0 3 3 1072
6 06 Jan 2020 1072 0 0 0 0 0 0 0 1072
7 07 Jan 2020 1072 2 6 8 1 2 3 11 1077
8 08 Jan 2020 1077 0 0 0 0 3 3 3 1080
9 09 Jan 2020 1080 0 0 0 3 0 3 3 1077
10 10 Jan 2020 1077 0 4 4 0 0 0 4 1081
11 11 Jan 2020 1081 0 0 0 1 0 1 1 1080
12 12 Jan 2020 1080 0 0 0 4 0 4 4 1076
13 13 Jan 2020 1076 0 0 0 5 0 5 5 1071
14 14 Jan 2020 1071 2 2 4 4 2 6 10 1069
15 15 Jan 2020 1069 3 4 7 3 6 9 16 1067
16 16 Jan 2020 1067 0 6 6 1 1 2 8 1071
17 17 Jan 2020 1071 30 0 30 0 0 0 30 1101
18 18 Jan 2020 1101 2 0 2 0 2 2 4 1101
19 19 Jan 2020 1101 0 0 0 0 0 0 0 1101
20 20 Jan 2020 1101 0 0 0 0 0 0 0 1101
21 21 Jan 2020 1101 0 3 3 2 0 2 5 1102
22 22 Jan 2020 1102 0 2 2 1 0 1 3 1103
23 23 Jan 2020 1103 0 5 5 2 5 7 12 1101
24 24 Jan 2020 1101 3 2 5 1 4 7 10 1101
25 25 Jan 2020 1101 2 0 2 2 1 3 5 1100
26 26 Jan 2020 1100 0 0 0 1 0 1 1 1099
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 26 Rows