Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 301 0 1 1 0 0 0 1 302
2 02 Jan 2020 302 0 0 0 2 0 2 2 300
3 03 Jan 2020 300 0 4 4 0 0 0 4 304
4 04 Jan 2020 304 0 0 0 0 0 0 0 304
5 05 Jan 2020 304 0 0 0 0 0 0 0 304
6 06 Jan 2020 304 0 0 0 0 0 0 0 304
7 07 Jan 2020 304 1 0 1 1 0 1 0 304
8 08 Jan 2020 304 0 1 1 0 0 0 1 305
9 09 Jan 2020 305 1 4 5 0 2 2 3 308
10 10 Jan 2020 308 0 0 0 2 0 2 2 306
11 11 Jan 2020 306 0 0 0 0 0 0 0 306
12 12 Jan 2020 304 0 4 4 0 0 0 4 310
13 13 Jan 2020 310 0 0 0 1 0 1 1 309
14 14 Jan 2020 309 0 0 0 4 0 4 4 305
15 15 Jan 2020 305 1 0 0 0 0 0 1 306
16 16 Jan 2020 306 0 2 2 3 0 3 1 305
17 17 Jan 2020 305 0 0 0 0 0 0 0 305
18 18 Jan 2020 305 0 1 1 1 0 1 0 305
19 19 Jan 2020 305 0 0 0 3 0 3 3 302
20 20 Jan 2020 302 0 0 0 1 0 1 1 301
21 21 Jan 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 301
22 22 Jan 2020 301 0 0 0 0 0 0 0 301
23 23 Jan 2020 301 0 6 6 1 0 1 5 306
24 24 Jan 2020 306 0 0 0 0 1 1 1 305
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 24 Rows