Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Jan 2020 461 0 1 1 2 0 2 3 460
2 02 Jan 2020 460 0 0 0 3 0 3 3 457
3 03 Jan 2020 457 0 1 1 1 0 1 2 457
4 04 Jan 2020 457 0 5 5 3 0 3 8 459
5 05 Jan 2020 459 0 0 0 1 0 1 1 458
6 06 Jan 2020 458 0 0 0 1 0 1 1 457
7 07 Jan 2020 457 0 2 2 1 0 1 3 458
8 08 Jan 2020 458 0 0 0 2 0 2 2 456
9 09 Jan 2020 456 0 2 2 0 0 0 2 458
10 10 Jan 2020 458 0 0 0 0 0 0 0 458
11 11 Jan 2020 458 0 0 0 1 0 1 1 457
12 12 Jan 2020 457 0 0 0 1 0 1 1 456
13 13 Jan 2020 456 0 0 0 0 0 0 0 456
14 14 Jan 2020 456 0 6 6 1 0 1 7 461
15 15 Jan 2020 461 0 2 2 1 0 1 3 462
16 16 Jan 2020 462 0 5 5 1 0 1 6 466
17 17 Jan 2020 466 0 0 0 0 0 0 0 466
18 18 Jan 2020 466 0 2 2 0 0 0 2 468
19 19 Jan 2020 468 0 0 0 0 0 0 0 468
20 20 Jan 2020 468 0 0 0 1 0 1 1 467
21 21 Jan 2020 467 0 0 0 0 0 0 0 467
22 22 Jan 2020 467 0 1 1 3 0 3 4 465
23 23 Jan 2020 465 0 13 13 5 0 5 18 473
24 24 Jan 2020 473 0 2 2 1 0 1 3 474
25 25 Jan 2020  
26 26 Jan 2020  
27 27 Jan 2020  
28 28 Jan 2020  
29 29 Jan 2020  
30 30 Jan 2020  
31 31 Jan 2020  
Total : 24 Rows