Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Oct 2019 2457 30 0 30 0 0 0 30 2487
2 02 Oct 2019 2487 0 0 0 0 0 0 0 2487
3 03 Oct 2019 2487 29 1 30 4 0 4 26 2513
4 04 Oct 2019 2513 0 0 0 10 0 10 10 2503
5 05 Oct 2019 2503 0 0 0 0 0 0 0 2503
6 06 Oct 2019 2503 0 0 0 0 0 0 0 2503
7 07 Oct 2019 2503 0 0 0 1 0 1 1 2502
8 08 Oct 2019 2502 0 0 0 2 0 2 2 2500
9 09 Oct 2019 2500 0 0 0 0 0 0 0 2500
10 10 Oct 2019 2500 17 3 20 50 0 50 30 2530
11 11 Oct 2019 2530 0 0 0 0 0 0 0 2530
12 12 Oct 2019 2530 0 0 0 0 0 0 0 2530
13 13 Oct 2019 2530 0 0 0 1 0 1 1 2529
14 14 Oct 2019 2529 0 0 0 0 0 0 0 2529
15 15 Oct 2019 2529 0 0 0 4 0 4 4 2525
16 16 Oct 2019 2525 0 0 0 0 0 0 0 2525
17 17 Oct 2019  
18 18 Oct 2019  
19 19 Oct 2019  
20 20 Oct 2019  
21 21 Oct 2019  
22 22 Oct 2019  
23 23 Oct 2019  
24 24 Oct 2019  
25 25 Oct 2019  
26 26 Oct 2019  
27 27 Oct 2019  
28 28 Oct 2019  
29 29 Oct 2019  
30 30 Oct 2019  
31 31 Oct 2019  
Total : 16 Rows