Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Feb 2020  
2 02 Feb 2020  
3 03 Feb 2020  
4 04 Feb 2020  
5 05 Feb 2020  
6 06 Feb 2020  
7 07 Feb 2020  
8 08 Feb 2020  
9 09 Feb 2020  
10 10 Feb 2020  
11 11 Feb 2020  
12 12 Feb 2020  
13 13 Feb 2020  
14 14 Feb 2020  
15 15 Feb 2020  
16 16 Feb 2020  
17 17 Feb 2020  
18 18 Feb 2020  
19 19 Feb 2020  
20 20 Feb 2020  
21 21 Feb 2020  
22 22 Feb 2020  
23 23 Feb 2020  
24 24 Feb 2020  
25 25 Feb 2020  
26 26 Feb 2020  
27 27 Feb 2020  
28 28 Feb 2020  
29 29 Feb 2020  
Total : 0 Rows