Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 Oct 2019 1674 0 0 0 10 0 10 10 1664
2 02 Oct 2019 1664 6 0 6 7 0 7 13 1663
3 03 Oct 2019 1663 0 0 0 4 0 4 4 1659
4 04 Oct 2019 1659 0 0 0 4 0 4 4 1655
5 05 Oct 2019 1655 5 0 5 3 0 3 8 1657
6 06 Oct 2019 1657 0 0 0 0 0 0 0 1657
7 07 Oct 2019 1657 0 0 0 3 0 3 3 1654
8 08 Oct 2019 1654 0 0 0 9 0 9 9 1645
9 09 Oct 2019 1645 0 0 0 5 0 5 5 1640
10 10 Oct 2019 1640 0 0 0 11 0 11 11 1629
11 11 Oct 2019 1629 0 0 0 17 0 17 17 1612
12 12 Oct 2019 1612 0 0 0 6 0 6 6 1606
13 13 Oct 2019 1606 0 0 0 4 0 4 4 1602
14 14 Oct 2019 1602 0 0 0 4 0 4 4 1598
15 15 Oct 2019 1598 2 0 2 0 0 0 2 1600
16 16 Oct 2019 1600 0 0 0 4 0 4 4 1596
17 17 Oct 2019 1596 0 0 0 22 0 22 22 1574
18 18 Oct 2019 1574 0 0 0 6 0 6 6 1568
19 19 Oct 2019  
20 20 Oct 2019  
21 21 Oct 2019  
22 22 Oct 2019  
23 23 Oct 2019  
24 24 Oct 2019  
25 25 Oct 2019  
26 26 Oct 2019  
27 27 Oct 2019  
28 28 Oct 2019  
29 29 Oct 2019  
30 30 Oct 2019  
31 31 Oct 2019  
Total : 18 Rows