Laporan Jumlah Penghuni Tambah Kurang
AW Jumlah Penghuni Sebelum Tambah Kurang
NT Jumlah Narapidana yang masuk ke Lapas/Rutan
TT Jumlah Tahanan yang masuk ke Lapas/Rutan
JT Jumlah Total yang masuk ke Lapas/Rutan
NK Jumlah Narapidana yang keluar dari Lapas/Rutan
TK Jumlah Tahanan yang keluar dari Lapas/Rutan
JK Jumlah Total yang keluar dari Lapas/Rutan
KT Total Tambah Kurang
AK Jumlah Penghuni Setelah Tambah Kurang
Excel
No Periode AW NT TT JT NK TK JK KT AK
1 01 May 2020 335 0 0 0 0 0 0 0 335
2 02 May 2020 335 0 0 0 0 0 0 0 335
3 03 May 2020 335 0 0 0 0 0 0 0 335
4 04 May 2020 335 0 0 0 0 0 0 0 335
5 05 May 2020 335 0 0 0 1 0 1 1 334
6 06 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
7 07 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
8 08 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
9 09 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
10 10 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
11 11 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
12 12 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
13 13 May 2020 334 0 0 0 0 0 0 0 334
14 14 May 2020 334 0 0 0 1 0 1 1 333
15 15 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
16 16 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
17 17 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
18 18 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
19 19 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
20 20 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
21 21 May 2020 333 0 0 0 0 0 0 0 333
22 22 May 2020 333 1 0 1 0 0 0 1 334
23 23 May 2020 334 0 0 0 1 0 1 1 333
24 24 May 2020 333 0 0 0 2 0 2 2 331
25 25 May 2020 331 0 0 0 0 0 0 0 331
26 26 May 2020 331 0 0 0 0 0 0 0 331
27 27 May 2020 331 0 0 0 1 0 1 1 330
28 28 May 2020  
29 29 May 2020  
30 30 May 2020  
31 31 May 2020  
Total : 27 Rows