Data terakhir Overstaying
A1 Jumlah A1
A2 Jumlah A2
A3 Jumlah A3
A4 Jumlah A4
A5 Jumlah A5
Hapus Urutan Excel
No UPT Kanwil A1 A2 A3 A4 A5 UPT Created Date
1 LAPAS KELAS II A BENGKULU KANWIL BENGKULU 00000 1 2021-03-01 14:34:50
2 LAPAS KELAS II A CURUP KANWIL BENGKULU 00000 1 2021-03-01 15:31:11
3 LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU KANWIL BENGKULU 00000 1 2021-03-01 14:48:56
4 RUTAN KELAS II B MANNA KANWIL BENGKULU 00340 1 2021-03-01 08:58:29
Total 00340 4